Wüstenrot pojišťovna, a.s.

Tradice Wüstenrot pojišťovny byla započatá již v roce 1921 v Německu. Spojením s jednou z největších německých pojišťovacích společností Württembergische AG se Wüstenrot stal významnou finanční institucí v mezinárodním měřítku. Na českém trhu působí už od roku 1993.

Wüstenrot je nejen pojišťovna, ale také banka. Je zakladatelem stavebního spoření. Od roku 1999 se zaměřuje pojišťovna na životní pojištění a v roce 2006 rozšířila svou nabídku o neživotní pojištění. Soustředila se hlavně na pojistnou ochranu rodiny a bydlení a pojištění motorových vozidel.

 

Produkty Wüstenrot pojišťovny

Povinné ručení

Povinné ručení od Wüstenrot je možné si pořídit ve dvou variantách podle limitů plnění – 35/35 mil. Kč a 70/70 mil. Kč. Má výhodnější sazby podle výkonu motoru a mnoho dalších bonusů. Bonus za jízdu bez nehod je tu až 60%.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění od Wüstenrot je poskytované ve variantě Allrisk a vztahuje se na havárie a odcizení vozidla včetně doplňkové výbavy, vandalismu a působení živlu. Lze získat bonus až 60% jízdami bez nehod. Pojišťovna poskytuje výhodné sazby pro vozidla nižší a střední třídy.

Cestovní pojištění

Lze sjednat cestovní pojištění od Wüstenrot na jednu cenu či na dobu jednoho roku. Wüstenrot poskytuje výhodné balíčky cestovního pojištění – Cestovatel I., Cestovatel II. a Cestovatel III. Je možné zřídit si připojištění. Cestovní pojištění má regionální zóny: Evropa, Svět bez ČR, USA, Kanady a Austrálie, Svět.

Pojištění majetku

V oblasti pojištění majetku poskytuje Wüstenrot mnoho zajímavých produktů. Chce-li klient pojistit movité a osobní věci je vhodným produktem ProDomov (pojištění domácnosti). Pojištění nemovitosti ProDomov se týká rodinných domů a bytových jednotek. Tyto objekty lze pojistit i v případě, že jsou teprve ve výstavbě.

Další produkty pojišťovny

Wüstenrot se zaměřuje také na oblasti investičního, kapitálového a rizikového pojištění. Snaží se poskytovat produkty, které jsou šité na míru různě náročným klientům.

Investiční pojištění je poskytované v produktu Wüstenrot ProInvest. Kombinuje výhody pojistné ochrany životního pojištění a zároveň investuje volné finance do fondů.

Kapitálové pojištění si může pojistník zřídit v produktech Wüstenrot Profesional, Wüstenrot Gold. Pro děti je tu Dětský balíček a dalším produktem je kapitálová pojistka SPECIAL.

Wüstenrot ProSichr má ve své základní variantě pojištění pro případ smrti. Je možné zřídit k tomuto pojištění mnohá připojištění.

Pro úrazová a nemocenské pojištění poskytuje pojišťovna produkt Wüstenrot EveryBody, které je možné sestavit podle individuálních potřeb klienta.

Wüstenrot nabízí produkty pro pojištění podnikatelů. Základním produktem je Wüstenrot ProByznys.

 

Wüstenrot pojišťovna – pobočky

Pobočky Wüstenrot pojišťovny jsou dostupné po celé České republice. Zájemce si může nejbližší obchodní zastoupení vyhledat v jakémkoliv kraji.

 

Povinné ručení – Wüstenrot

Povinné ručení od Wüstenrot se sjednává ve dvou variantách podle limitů pojistného plnění:

 • základní: Jde o limit 35/35 mil. Kč.
 • zvýšený: Jde o limit 70/70 mil. Kč.

Slevy a výhody

 • výhodnější sazby dle výkonu motoru
 • za jízdu bez nehod bonus až 60%
 • multibonus – sleva na pojistném až 60% na další tři auta v rodině
 • výhodné sazby pro klienty z malých měst a obcí
 • pro klienty společnosti Wüstenrot sleva 10%
 • při sjednání online sleva 10%
 • zdarma základní asistenční služby na území celé Evropy

Asistenční služby v rámci povinného ručení jsou zdarma pro osobní nebo nákladní vozidla a vztahují se na havárie a živelné události. Zahrnují:

 • opravu vozidla na místě
 • dotažení a úchovu
 • náhradní dopravu do místa bydliště

 

Havarijní pojištění – Wüstenrot

Havarijní pojištění od Wüstenrot je poskytováno ve variantě Allrisk a chrání vozidla v případě:

 • havárie a odcizení vozidla včetně doplňkové výbavy
 • vandalismu
 • působení živlu

Benefity havarijního pojištění

 • bonus až 60% za jízdu bez nehod
 • sleva 10% na druhé a další havarijní pojištění
 • asistenční služby zdarma v rámci celé Evropy
 • výhodné sazby pro vozidla nižší a střední třídy

Asistenční služby zahrnují:

 • opravu vozidla na místě
 • odtažení a úchovu
 • náhradní vozidlo
 • náhradní dopravu do místa bydliště
 • repatriace vozidla

 

Cestovní pojištění – Wüstenrot

Wüstenrot nabízí cestovní pojištění PRoCesty, které je určené pro různé typy cest. Cestovní pojištění ProCesty má nonstop asistenční služby. Cestovní pojištění si lze sjednat na:

 • jednu cestu: Je možné pojištění na dobu max. 365 dní.
 • na dobu jednoho roku: Zahrnuje libovolný počet cest do zahraničí. Jedna cesta nesmí překročit dobu 90 dní.

Cestovní pojištění Wüstenrot si lze vybrat ze tří balíčků kombinující různá rizika

 • Cestovatel I.: Vztahuje se na léčebné výlohy včetně repatriace, ošetření zubů + opatrovník.
 • Cestovatel II.: Cestovatel I. + pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu.
 • Cestovatel III.: Cestovatel II. + trvalé následky úrazu

Možná připojištění

 • rizikové sporty
 • zásah horské služby SR
 • stornování zájezdu

Regionální zóny cestovního pojištění Wüstenrot

 • Evropa (bez ČR)
 • Svět bez ČR, USA, Kanady a Austrálie
 • Svět: oblast celého světa bez ČR

 

Pojištění majetku – Wüstenrot

Wüstenrot nabízí především pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti.

 

Pojištění domácnosti: ProDomov

Pojištění domácnosti se vztahuje:

 • na soubor movitých věcí: nábytek, koberce, elektronika, nádobí, lůžkoviny atd.
 • věci členů domácnosti: oblečení, obuv, sportovní potřeby, jízdní kola, hračky šperky atd.

Pojistné plnění většiny věcí je v nových cenách. Pojištění domácnosti nabízí Wüstenrot  ve dvou variantách:

 • PLUS: Vztahuje se na požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, nadzvukovou vlnu, vodu z potrubí, lom trubky, vichřice, krupobití, tíhu sněhu, pád stromu či stožáru, lavinu, zemětřesení, sesuv půdy a zřícení skal, krádež vloupáním, loupež, vandalismus v souvislosti s vloupáním
 • SUPER PLUS: Kryje stejná rizika jako varianta PLUS. Varianty se liší pojistnými limity.

Pojištění odpovědnosti za škody občanů

Vztahuje na pojistníka členy ve společné domácnosti:

 • manžel/manželka či druh/družka
 • nezletilé děti pojištěných osob
 • spolupojištění osoby

Pojištění se vztahu na škody:

 • na zdraví a životě
 • na věci
 • finanční

WÜSTENROT ProDomov – pojištění nemovitosti

V rámci tohoto pojištění je možné pojistit

 • rodinné domy
 • rodinné domy od počátku výstavby
 • bytové jednotky
 • bytové jednotky od počátku výstavby

Produkt obsahuje široký rozsah plnění již v základu. Výhodou je pojistné plnění v nových cenách.