Uniqa pojišťovna, a.s.

UNIQA pojišťovna působí na českém trhu od roku 1993. Jejím spoluzakladatelem a jediným akcionářem je největší rakouská pojišťovací skupina UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH.

UNIQA pojišťovna se zaměřuje na životní i neživotní pojištění. Je stabilním pojišťovacím ústavem, a to díky dlouholeté zkušenosti zahraničního partnera. Počáteční jmění UNIQA pojišťovny se několikrát navýšilo. V současné době činí 480 milionů korun.

 

Produkty UNIQA pojišťovny

Povinné ručení

Povinné ručení od UNIQA pojišťovny se snaží přizpůsobit každému řidiči, ať už má nové či starší auto. Nabízí produkty – BASIC, SUPER, EKONOM, MAX. K povinnému ručení je asistence Komfort, v rámci které si lze zřídit službu PROFÍK po zajištění přímé likvidace škod.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění KASKO od UNIQA pojišťovny má tyto varianty: BASIC, ODCIZENÍ, KOMPLET, MAX a SUPER. Má mnohé výhody včetně slevy při provedení pískových skel. Vztahuje se územně na celou Evropu.

Cestovní pojištění

UNIQA pojišťovna poskytuje cestovní pojištění na turistické i pracovní cesty. Rozděluje pojistníky do různých skupin a má pro své klienty mnohé skupinové a další slevy. Oblíbené je i pojištění opakovaných výjezdů.

Pojištění majetku

Hlavním produktem UNIQA pojišťovny v rámci pojištění majetku je pojištění domácnosti. Má pojistnou ochranu pro mnohá rizika a podle uvážení si lze připojistit další rizika. Pojištění domu je také rozšířenou variantou pojištění majetku.

Další produkty pojišťovny

UNIQA pojišťovna nabízí celou řadu produktů v oblasti životního pojištění. Oblíbený je celoživotní pojistný program, který poskytuje variabilní program kapitálového životního pojištění. Pro děti je nejvhodnější program Motýlek. Dalšími možnostmi v oblasti životního pojištění je investiční životní pojištění, které kromě pojištění poskytuje i zhodnocení úspor. Dále je tu GARANT FIX, kapitálové pojištění, rizikové životní pojištění. Je možné sjednat i krátkodobé manažerské pojištění. Lze si rovněž zřídit životní pojistný program AKORD a T20, životní a úrazové pojištění v jednom produktu a pojištění pravidelných výdajů. Poslední zmíněný produkt je určený klientům Telefónica Czech Republic.

 

UNIQA pojišťovna – pobočky

UNIQA pojišťovna má v České republice více než 100 poboček. Má stabilní zázemí silné kapitálové skupiny. Obchodní zastoupení má pojišťovna po všech krajích České republiky.

 

Povinné ručení – UNIQA pojišťovna

Povinné ručení od UNIQA pojišťovny lze uzavřít i na pobočkách Raiffeisenbank. Klient si může řídit produkt POV, který poskytuje ve více variantách. Jsou jimi:

 • Povinné ručení BASIC: Jsou zde maximální limity plnění 35/35 mil. Kč. V rámci povinného ručení získá klient základní asistenci zdarma. Varianta je vhodná pro nenáročné řidiče.
 • Povinné ručení SUPER: Klient si může vybrat z variant limitů pojistného plnění – 50/60 mil. Kč., 100/100 mil. Kč (u této varianty nemá první škoda vliv na bonus) či 150/150 mil. Kč (základ pojistného je tu fixován po celou dobu platnosti smlouvy).
 • Povinné ručení EKONOM: Maximální limity plnění tu jsou 35/35 mil. Kč. Jde o variantu vhodnou pro klienty mající auto starší než 4 roky. Vztahuje se na území České republiky a má základní asistenci zdarma. Jde o cenově efektivní variantu POV.
 • Povinné ručení MAX: Lze si vybrat maximální limity pojistného plnění. Je vhodné pro auto starší než sedm let. Kryje rozsáhlejší škody způsobené živlem i škody způsobené odcizení. Základní asistence je zdarma.
 • stojí méně než 2 Kč/den
 • oprava vozidla na místě do 5 000 Kč či 300 EUR
 • oprava vozidla delší než 8 hodin – dodání náhradního vozidla
 • zaplacení náhradního ubytování

Asistence Komfort

K asistenci si lze zřídit službu PROFÍK. Služba zajišťuje přímou likvidaci škod.

 

Havarijní pojištění – UNIQA pojišťovna

Havarijní pojištění od UNIQUA pojišťovny je KASKO a lze si ho sjednat v různých variantách:

 • KASKO BASIC: Vztahuje se na tato rizika: živelní škody, střet se zvěří, poškození vozidla padajícími předměty + asistence KOMFORT včetně přímé likvidace škod PROFÍK.
 • KASKO ODCIZENÍ: Varianta je vhodná pro sváteční řidiče. Kryje tato rizika – odcizení vozidla či jeho části, živelní škody. Nekryje riziko havárie, vandalismu, pádu či nárazu věci.
 • KASKO KOMPLET: Jde o všestranné pojištění, které kryje následující rizika – havárie, odcizení vozidla či jeho části, živelní škody, pád či náraz věci a vandalismus.
 • KASKO MAX: Produkt je vhodný pro náročné řidiče. Lidé si ho pořizují v případě, že mají nové auto. Má nejširší ochranu vozidla, která zahrnuje ochranu GAP při totální škodě (pojistně plnění ve výši pořizovací cen vozidla). Je možné si ho zřídit na dobu 12, 24 a 36 měsíců. Je zde bezplatné pojištění všech skel vozidla, pojištění asistence KOMFORT zdarma, příspěvek na zapůjčení náhradního vozidla a pojištění pro nově zakoupená vozidla, mají-li najeto do 100 km.
 • KASKO SUPER: Jde o nejlepší a nejkomplexnější varianta povinného ručení od UNIQA pojišťovny.
 • klient může 24 hodiny denně využívat služeb základní asistence UNIQA
 • sleva až 20% za odpovídající zabezpečení vozidla
 • bonusy za jízdu bez nehod
 • rozsah po celé Evropě
 • zvýhodněná cena za provedení SBZ OCIS (pískových skel)

Výhody havarijního pojištění KASKO

 • klient může 24 hodiny denně využívat služeb základní asistence UNIQA
 • sleva až 20% za odpovídající zabezpečení vozidla
 • bonusy za jízdu bez nehod
 • rozsah po celé Evropě
 • zvýhodněná cena za provedení SBZ OCIS (pískových skel)

 

Cestovní pojištění – UNIQA pojišťovna

Cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny se vztahuje na pracovní i turistické cesty. Je možné si zřídit cestovní pojištění pro jednotlivce i rodiny. Lze se pojistit i na zimní sporty. Minimální pojištění je na 1 den, maximální je na dobu 366 dní. Cestovního pojištění od UNIQA rozděluje pojistné osoby na:

 • jednotlivci do 65 let, 66 – 80 let a 81 let a více
 • děti v rámci rodinného pojištění do dosažení 18 let věku
 • rodiny
 • sportovce
 • skupiny osob

Pojištění opakovaných výjezdů

Pojišťovna nabízí mnohé varianty zlevněného pojištění na celý rok. Zahrnuje neomezený počet krátkodobých výjezdů. Jedna cesta nesmí být delší než 30 dní.

Asistenční služba

 • je přístupná denně 24 hodin
 • je v češtině

 

Pojištění majetku – UNIQA pojišťovna

Základními produkty pojištění majetku je u UNIQA pojišťovny pojištění domácnosti a pojištění domu.

Pojištění domácnosti

Zajišťuje pojistnou ochranu v případě:

 • požáru, úderu blesku, výbuchu, zřícený vzdušných či vesmírných plavidel, kouře, aerodynamického třesku
 • vichřici a krupobití
 • sněhových lavin, závalů, zadržené vody, záplav, povodních, zemětřesení, vodovodních škod
 •  krádeže vloupáním či loupežného přepadení, vandalismu

Dále je možné si sjednat ochranu proti těmto škodám:

 • nepřímý blesk
 • únik dešťové vody
 • rozbití skel jakoukoliv událostí

Pojištění domu

Kryje stejná rizika jako u pojištění domácnosti. Navíc tu je pojištění v případě:

 • nárazu neznámého vozidla

Pojištění je možné sjednat i na následující škody:

 • způsobené nepřímým bleskem
 • zkratem na zabudovaných elektromotorech
 • odcizení vnějších stavebních součástí
 • rozbití skel jakoukoliv událostí