Triglav pojišťovna, a.s.

Triglav pojišťovna působí na českém trhu od roku 2000. Představuje reprezentanta skupiny Triglav Group, která sídlí ve slovinské Lublani. Skupina je v současné době nejsilnější pojišťovací skupinou v jihovýchodní Evropě.

Triglav pojišťovna se ve své činnost soustředí na oblast neživotního pojištění. Klient u ní najde všechny základní majetkové produkty. Obsahuje i pojištění pro podnikatelskou a průmyslovou klientelu. Hlavním zajistitelem pojišťovny je Triglav Re, což je dceřiná společnost Zavarovalnice Triglav.

 

Produkty Triglav pojišťovny

Povinné ručení

Povinné ručení od Triglav pojišťovny zahrnuje úrazové pojištění řidiče, asistenční službu a pojištění právních ochrany. Je možné si zřídit doplňková připojištění. U Triglavu získá klient mnohé bonusy. Lze dosáhnout až 60% bonus za bezeškodní průběh.

Havarijní pojištění

Triglav pojišťovna nabízí havarijní pojištění ve třech variantách – A, B, C. Liší se riziky, na která se vztahuje. K havarijnímu pojištění získá klient zdarma asistenční službu s rozsahem na území ČR a Evropy. Za bezeškodní plnění lze získat velké bonusy, až 60%.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění od Triglav pojišťovny je zpravidla na celý rok. Zabezpečuje turistické i služební cesty. Asistenční službu zajišťuje AXA Assistence. Cestovní pojištění zahrnuje léčebné výlohy, finanční kompenzaci při trvalých následcích úrazu, odpovědnost za škody na majetku či na zdraví, možnost připojištění zavazadel a pojištění právní ochrany.

Pojištění majetku

Triglav pojišťovna nabízí v rámci majetkového pojištění domácnosti, nemovitosti (rodinný dům, rekreační chalupy, rekreační chaty, bytové domy a byty). Pojištění domácnosti kryje základní rizika. Krytí lze rozšířit. Je možné si zřídit asistenční služby ve dvou variantách – Inclusive (standardní rozsah) a Exclusive (rozšířený rozsah s možností připojištění).

Další produkty pojišťovny

Triglav pojišťovna také nabízí úrazové pojištění. Rozděluje ho na úrazové pojištění dětí a dospělých. Lze se také zřídit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

 

Triglav pojišťovna – pobočky

Triglav pojišťovna má své pobočky ve velkých městech. Najdete je v Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, Pardubicích, Olomouci, Praze, Ostravě a Brně.

 

Povinné ručení – Triglav pojišťovna

Povinné ručení od Triglav pojišťovny obsahuje:

 • úrazové pojištění řidiče
 • asistenční službu
 • pojištění právní ochrany

Klient si může navíc zřídit:

 • doplňkové pojištění zavazadel, skel vozidla a další běžná doplňková pojištění

Slevy a bonusy u povinného ručení

 • až 60% bonus za bezeškodní průběh
 • první bonus získá klient už od 12 měsíce
 • možnost převodu bonusu na rodinného příslušníka
 • možnost uzavřít doplňková pojištění

Asistenční služby

Základní asistenční služby zahrnují:

 • opravu vozu do maximálně 2 hodin
 • odtah vozidla
 • opravu vozidla v zahraničí
 • převoz vozidla ze zahraničí do ČR
 • přepravu řidiče a spolujezdců
 • zajištění ubytování
 • úschovu vozidla i zavazadel

 

Havarijní pojištění – Triglav pojišťovna

Havarijní pojištění od Triglav pojišťovny se klientům nabízí ve třech variantách:

 • A: Vztahuje se na dopravní nehody, odcizení vozidla či jeho části, živelní události, vandalismus, pád nebo náraz živé či neživé věci.
 • B: Vztahuje se na dopravní nehody, živelní události a pád či náraz živé nebo neživé věci.
 • C: Vztahuje se na odcizení vozidla.

K havarijnímu pojištění získáte zdarma asistenční službu mající rozsah asistence na území ČR a Evropy.

Doplňková pojištění

 • pojištění úrazu přepravovaných osob v rozsahu smrt, trvalé následky, možnost až trojnásobku pojistné částky
 • pojištění zavazadel
 • pojištění skel vozidla bez spoluúčasti
 • pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla bez spoluúčasti

Za bezeškodní plnění lze získat bonus až 60%. První bonus získá klient již po 12 měsících jízdy bez nehod.

 

Cestovní pojištění – Triglav pojišťovna

Triglav pojišťovna se v oblasti cestovního pojištění zaměřuje hlavně na produkty pro dlouhodobé cestování (na celý rok). Zabezpečuje klienty na služebních i turistických cestách pro případ onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel atd. Cestovní pojištění od Triglav pojišťovny zahrnuje:

 • nepřetržitou asistenční službu: Zajišťuje ji AXA Assistance.
 • úhradu léčebných výloh
 • finanční kompenzaci při trvalých následcích úrazu
 • odpovědnost za škody na majetku či na zdraví
 • možnost připojištění zavazadel
 • pojištění právní ochrany

 

Pojištění majetku – Triglav pojišťovna

Triglav pojišťovna se zaměřuje především a pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti.

Pojištění domácnosti

Vztahuje na tato rizika:

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád stromů, stožárů, náraz či zřícení letadla, náraz dopravního prostředku, voda z vodovodních zařízení, sesuv půdy, skal, ledu, zemětřesení, vichřice a krupobití
 • krádež a vloupání
 • loupež
 • vandalismus

Lze se navíc pojistit na škody způsobené povodní či záplavou + další pojištění podle potřeby. Týká se:

 • věcí sloužících k výkonu povolání
 • skel
 • elektromotorů, které jsou součástí spotřebičů
 • garáží a zařízení garáže
 • odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě v běžném občanském životě
 • odpovědnosti za škodu způsobenou psem

Asistenční služby

Triglav pojišťovna je poskytuje ve dvou variantách:

 • Inclusive: standardní rozsah
 • Exclusive: rozšířené, možnost připojištění

Asistenční služby se vztahují na:

 • technické havárie
 • zablokování dveří
 • hospitalizace klienta
 • právní pomoc

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti od Triglav pojišťovny se vztahuje na rodinné domy, rekreační chalupy, rekreační chaty, bytové domy a byty. Základní rozsah rizik, které kryje pojištění nemovitosti:

 • požár
 • výbuch
 • přímý úder blesku
 • zřízení letadla
 • pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • náraz dopravního prostředku nebo jeho části
 • voda z vodovodních či topných zařízen

Lze si zřídit různá doplňková pojištění. Klient si může rozšířit pojištění o:

 • skla tvořící stavební součást budovy
 • elektromotory
 • garáže
 • odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím či spoluvlastnictví bytu uvedeného v pojistné smlouvě