Možnosti ochrany vašich peněz

            V jednom z článků jsme si představili povinné pojištění vozidel, které chrání ostatní účastníky nehody před škodou, kterou jim způsobíme. Teď se budeme soustředit na další produkty pojišťoven, které ochrání i náš majetek v situacích, kdy škodu zapříčiníme sami. To už nám žádný zákon nepřikazuje, ale jak uvidíme, může se to hodit. Podíváme se i na speciální produkt nazývaný GAP, který je pověstnou třešničkou na dortu ve světě pojišťování motorových vozidel, a asistenční služby. 

Havarijní pojištění

            Relativně tradiční a oblíbený produkt. Přijde vhod zejména v situaci, kdy způsobíme dopravní nehodu, při které je poškozen i náš majetek. Z povinného ručení můžeme na peníze zapomenout a nikoho nezajímá, že náš automobil, na který jsme šetřili bůh ví jak dlouho, je nevratně zničen. S havarijním pojištěním ale přeci jenom nějaké peníze od pojišťovny dostaneme. Kolik, to záleží na podmínkách, které jsou zakotveny ve smlouvě. Nejdůležitějším faktorem je cena, většinou reálná (jak vůz stárne, jeho cena se výrazně snižuje), někdy i nákupní (GAP, o tom ale níže). U havarijního pojištění bývá také stanovena spoluúčast v řádu procent (typicky 5-15%) a s minimální částkou (dle volby klientů kolem 10 000Kč).

Havarijní pojištění se však nevztahuje pouze na nehody, čím dál více se využívá takzvaný ALL-RISK, kdy jste chráněni před všemi běžnými riziky jako je vandalismus, krádež, řádění přírodních živlů a právě havárie. Zároveň je z tohoto pojištění placeno jak úplné zničení/odcizení, tak i opravitelná škoda. Příklad:

Pan Skácel si pojistil vůz, který ho stál 500 000Kč, spoluúčast má co nejnižší (5%). Po třech letech má už jeho vůz cenu pouze 250 000Kč (platí i menší pojistné!) a v havárii je úplně zničen. Pojišťovna tedy z reálné ceny vozu odečte 5% a panu Skácelovi vyplatí zbytek, tedy 237 500Kč. Pokud by pan Skácel spoléhal pouze na povinné ručení, nedostal by ani korunu, protože nehodu způsobil sám. 

Absolutní ochrana s GAP

            Nejsnáze si vysvětlíme tento produkt v kontrastu s předchozím příkladem. Největším rozdílem je fakt, že se automobil nepojišťuje na reálnou ale na pořizovací cenu. Jde o doplněk k havarijnímu pojištění a jeho skvělost si ukážeme v následujícím příkladu:

Vezměme si opět pana Skácela, který svůj nový vůz v hodnotě 500 000Kč pojistil navíc ještě produktem GAP. Při nehodě po třech letech má jeho vůz reálně hodnotu pouze 250 000Kč. Tato částka minus spoluúčast je mu pojišťovnou vyplacena. Má tedy 237 500Kč. V tuto chvíli přijde vhod GAP, ze kterého je zaplacen rozdíl mezi pořizovací a reálnou cenou. Pan Skácel tedy dostane dalších 250 000Kč a dost možná i oněch 12 500Kč, protože součástí GAP bývá i proplacení spoluúčasti.

            Z GAP pojištění vám bude škoda proplácena pouze v případě, že vaše vozidlo podlehne totálnímu zničení. Pokud ho lze opravit, tak zůstává nevyužité. Na druhou stranu se vztahuje i na případy, kdy je vám vozidlo odcizeno. Rozhodně jde o zajímavý produkt, kterým se dokonale ochráníte před rizikem ztráty velké investice, kterou pořízení vozidla pro většinu z nás rozhodně je. 

Asistence

Asistenční služby jsou dnes už nedílnou součástí i těch nejlevnějších pojistek. Mohou nám poskytnout radu, odvoz, odtah i náhradní vozidlo. K povinnému ručení dostaneme většinou jejich základní balíček a za vyšší komfort si připlácíme.