Kooperativa pojišťovna, a.s.

Kooperativa pojišťovna na našem území působí od roku 1991. Byla první komerční pojišťovnou na území bývalého Československa. Kooperativa je součástí Vienna Insurance Group, což je přední pojišťovací skupina ve střední a východní Evropě.

Kooperativa pojišťovna představuje univerzální pojišťovnu, která se zaměřuje na všechny standardní druhy pojištění. Produkty poskytuje soukromým osobám i podnikatelům, ale i velkým korporacím. Nabízí pojištění osob, vozidel a majetku a také pojištění podnikatelům.

Kooperativa pojišťovna má základní jmění 3 miliardy Kč a je druhou největší pojišťovnou v České republice.

 

Produkty Kooperativa pojišťovna

Povinné ručení

Kooperativa poskytuje povinné ručení NA100PRO. Je ve třech variantách podle maximální výše pojistného plnění – 100 mil. Kč, 70 mil. Kč a 35 mil. Kč. Je zde možnost sjednat si komplexní pojištění vozidla NAMÍRU.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění od Kooperativy se vztahuje na základní havárie, odcizení, živly, vandalismus a sezónní havárie. Klient má možnost spoluúčasti od 0 – 20%. Od toho se odvíjí cena pojistného. V rámci komplexního pojištění si může sjednat komplexní pojištění vozidla NAMÍRU. Asistenční služby se vztahují na celou Evropu. Klient má možnost připojištění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění od Kooperativy je ve dvou programech – Kolumbus a Kolumbus Abonent. Kolumbus je pro tradiční turistické cesty a Kolumbus Abonent je pro klienty, které v rámci roku cestují do zahraničí vícekrát. Klient si může zvolit rozsah cestovního pojištění. Základ tvoří pojištění léčebných výloh.

Pojištění majetku

Kooperativa nabízí široké možnosti pojištění majetku. Pojištění si může zřídit soukromá i fyzická osoba. Soukromé osoby nejčastěji volí pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Pojištění domácnosti je ve dvou variantách – Prima a Komfort. Vztahuje se na různá rizika a lze volit i další připojištění podle potřeby.

Další produkty pojišťovny

Kooperativa také nabízí širokou škálu produktů z oblasti pojištění osob. Oblíbené je univerzální životní pojištění PERSPEKTIVA. Jde o moderní a variabilní produkt, který je ideální kombinací vysokého zhodnocení vložených investic a nadstandardní ochrany pro celou rodinu.

Kapitálové životní pojištění je pojistnou ochranou a zároveň zhodnocuje finanční prostředky.

Kooperativa také nabízí zajištění důchodu, úrazové a rizikové pojištění, pojištění dětí a zdravotní asistenční službu MediKompas, díky které se klient zorientuje ve zdravotnictví.

 

Kooperativa pojišťovna – pobočky

Generální ředitelství Kooperativy je v Praze. Pobočky Kooperativy jsou po celé České republice ve všech krajích.

 

Povinné ručení – Kooperativa

Kooperativa nabízí povinné ručení NA100PRO, které chrání na 100% vozidlo i řidiče. Klient si může vybrat povinné ručení ze tří variant lišících se podle limitů plnění. Jsou jimi:

 • 100/100 mil. Kč
 • 70/70 mil. Kč
 • 35/35 mil. Kč (minimální, dáno ze zákona)

Výhody povinné ručení NA100PRO

 • vyřízení škody přímo v Kooperativě (nezáleží na tom, u jaké pojišťovny je viník nehody)
 • úhrada škody za prokazatelně nezaviněnou nehodu na vozidle v plné výši
 • úhrada nákladů v případě zapůjčení náhradního vozidla u smluvní půjčovny Kooperativy
 • pojištění vozidla proti živlům
 • rychlá oprava vozidla
 • asistenční služby
 • možnost sjednat v rámci kompletního pojištění vozidla NAMÍRU

Asistenční služby

V rámci povinného ručení jsou poskytované tyto asistenční služby:

 • příjezd odborného opraváře
 • odtah
 • úschova nepojízdného vozidla
 • příjezd odborného opraváře
 • úschova nepojízdného vozidla
 • ubytování řidiče a spolucestujících
 • zanechání vzkazu
 • telefonické tlumočení
 • finanční pomoc
 • právní pomoc

 

Havarijní pojištění – Kooperativa

Havarijní pojištění od Kooperativy je určené pro osobní a užitkové vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t. Vztahuje se na Evropu a je tu možnost volby rozsahu rizik. Také je možnost volby spoluúčasti od 0% (min. 2000 Kč) do 20%  (min. 20 000 Kč). Havarijní pojištění od Kooperativy se vztahuje na:

 • základní havárie
 • odcizení
 • živly
 • vandalismus
 • sezónní havárie (určené pro motocykly)

Výhody havarijního pojištění

 • možnost zvolit si rizika podle sebe
 • možnost převézt bonus na havarijní pojištění z povinného ručení
 • při nadstandardním zabezpečení vozidla až 20% sleva
 • nadstandardní asistenční služby
 • lze sjednat v rámci komplexního pojištění vozidla NAMÍRU

Asistenční služby

Vztahují se na celou Evropu pro případ autonehody či poruchy. Dělíme je na:

 • základní asistenční služby
 • nadstandardní asistenční služby
 • asistenční program „Pomoc při nehodě“

Možnosti připojištění

 • pojištění čelního skla
 • úrazové pojištění
 • pojištění zavazadel
 • pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
 • pojištění právní ochrany
 • pojištění asistenčních služeb
 • pojištění nestandardní výbavy vozidla
 • pojištění věcí během silniční dopravy

 

Cestovní pojištění – Kooperativa

Kooperativa nabízí dva základní typy cestovního pojištění – Kolumbus a Kolumbus Abonent.

Pojištění Kolumbus je vhodné pro turistické cesty, dovolené a ojedinělé cesty do zahraničí. Kolumbus Abonent je pro ty, kteří jezdí do ciziny několikrát do roka. Sjednává se na dobu jednoho roku. Klient může v rámci tohoto pojištění cestovat do ciziny neomezeně. Každá cesta může trvat až 45 dní.

Výhody pojištění Kolumbus

zdarma pro děti do 6 let (s doprovodem dospělé osoby)

 • slevy 50% pro děti od 6 do 18 let
 • pojištění léčebných výloh vztahující se na teroristické útoky
 • doplňková pojištění
 • kvalitní asistenční služby v českém jazyce
 • možnost sjednání pojištění telefonicky či online

Rozsah cestovního pojištění Kolumbus

 • pojištění léčebných výloh
 • předchozí bod + pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, přerušení cesty a pojištění nevyužití cestovní služby
 • předchozí bod + dodatkové pojištění pro případ zrušení cestovní služby
 • pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, případně pojištění nevyužité cestovní služby
 •  pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, případně pojištění nevyužité cestovní služby a současně dodatkové pojištění pro případ zrušení cestovní služby

V rámci pojištění léčebných výloh Kooperativa klientům uhradí:

 • zdravotní ošetření
 • hospitalizace v nemocnici
 • léky předepsané lékařem v zahraničí
 • akutní ošetření u zubního lékaře
 • převoz pojištěného ze zahraničí do ČR
 • spoluúčasti za ošetření, léčiva

Klient si může zřídit doplňkové pojištění pro aktivní sporty. Zahrnuje velkou škálu nejrůznějších aktivit – rekreační lyžování, vysokohorskou turistiku, rafting, jachting, windsurfing atd.

 

Pojištění majetku – Kooperativa

Kooperativa nabízí pro své klienty širokou škálu pojištění majetku pro soukromé osoby i podnikající subjekty.

 • Soukromé osoby: pojištění domácnosti, pojištění rodinného domu, OPTIMUM – Pojištění rodinného domu a domácnosti, pojištění bytového domu, pojištění rekreační budovy a domácnosti, pojištění bytové a nebytové jednotky.
 • Podnikajíc subjekty: pojištění malých a středních podnikatelů, pojištění průmyslových rizik (pojištění majetku, pojištění odpovědnosti atd.).

Pojištění domácnosti

Kooperativa ho nabízí ve dvou variantách:

 • PRIMA: Zahrnuje živelní pojistná nebezpečí, odcizení, úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí.
 • KOMFORT: Zahrnuje živelní pojistná nebezpečí, odcizení, úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí, dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo telekomunikační síti, únik vody z akvária, poškození nebo zničení osazených skel.

Pojištění domácnosti se vztahuje na:

 • movité věci tvořící zařízení bytu
 • cizí věci, které oprávněně užívají členové domácnosti
 • příslušenství a stavební součásti bytu

Výhody pojištění domácnosti u Kooperativy

 • vstřícné a srozumitelné limity plnění pojišťovny
 • pojištění na novou cenu
 • garance aktuální výše pojistné částky
 • náhradní ubytování
 • propracovaný systém slev
 • široké možnosti připojištění