Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna je jednou z nejstarších pojišťoven na českém území. Byla založená v Brně roku 1990. Znovu byla činnost pojišťovny HVP obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1992 po 50 letech.

HVP se zaměřuje na pojišťovací činnost, zajišťovací činnost, činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností a zábrannou činností. Hasičská vzájemná pojišťovna poskytuje produkty v oblasti neživotního pojištění, životního pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla atd.

 

Produkty HVP

 

Povinné ručení

Povinné ručení si může klient zřídit standardní či nadstandardní. Od toho se odvíjí maximální limity plnění. Je zde možnost připojištění. Klient může získat bonus až do výše 60%.

Havarijní pojištění

Základní havarijní pojištění od HVP se vztahuje na střet, náraz, požár, přímý úder blesku, pád předmětu, povodeň, záplavu, krupobití, vichřici a výbuch. Nabízí i doplňkové připojištění. Spoluúčast tu je od 2 000 do 30 000 Kč.

Cestovní pojištění

HVP nabízí komplexní cestovní pojištění. Základ tvoří pojištění léčebných výloh, které je možné pořídit si v různých balíčcích. Výhodné jsou balíčky pro skupiny či rodiny. Klient si může také zřídit úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti.

Pojištění majetku

Pojištění majetku poskytuje HVP občanům, ale i organizacím a podnikatelům. Kryje majetek proti všem možným rizikům. Klient má široké možnosti připojištění. Může si také vybrat, zda bude mít spoluúčast či nikoliv. Pojištění odpovědnost se vztahuje na domy, byty, bytové domy, rekreační objekty a přidružené objekty.

Životní pojištění

HVP v oblasti životního pojištění nabízí několik produktu. Jsou jimi kapitálové životní pojištění mající podíly na výnose z rezerv, zproštění od placení pojistného, daňové zvýhodnění a možnost úrazového připojištění. Pojišťovna dále nabízí životní pojištění za běžné pojistné, stipendijní pojištění a životní pojištění se spořením.

Úrazové pojištění

HVP poskytuje úrazové pojištění pro jednotlivce, pojištění osob dopravovaných motorovým vozidlem a skupinové pojištění za jednorázové pojistné. Jde o krátkodobé pojištění pro skupiny osob, např. děti vydávající se na letní dětské tábory, sportovní činnosti atd. Pojištění je nejdéle na rok.

Další produkty pojišťovny

HVP má řádu speciálně zaměřených produktů, které jsou určené nejen občanům, ale i organizacím a podnikatelům. Týká se to především pojištění v oblasti odpovědnosti. Občané mohou uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě, pojištění odpovědnosti způsobené psem, pojištění odpovědnosti občanů vyplývající z vlastnictví či jiného vztahu ke stavbě, atd.

Pro organizace a podnikatele má HVP obecné pojištění za škody, ale i další specifické produkty – pojištění členů orgánů obchodních společnosti a družstev, pojištění odpovědnosti charitativní organizace, pro případ odpovědnosti za škodu, která vznikla třetím osobám nebo dobrovolníkům a pojištění poskytovatelů sociálních služeb.

 

HVP – pobočky

Generální ředitelství HVP je v Praze. Obchodní místa a pobočky má HVP po celé České republice. Umožňují klientovi vybrat si pobočku v místě bydliště nebo alespoň v jeho relativní blízkosti.

 

Povinné ručení – HVP

Povinné ručení HVP je poskytováno ve dvou variantách:

 • Standard: Limity plnění jsou 35/35 mil. Kč. V ceně je základní administrativně právní a technická asistence a úrazové pojištění řidiče.
 • Nadstandard: Limity plnění jsou 70/70 mil. Kč. V ceně je úrazové pojištění řidiče a základní administrativně právní a technická asistence.

Možnosti připojištění

 • pojištění všech skel vozidla
 • dodatkové asistenční služby

Slevy a výhody

 • bonus do výše 60%
 • sleva pro držitele průkazu ZTP
 • sleva pro vozidla SH ČMS
 • sleva za roční platbu
 • sleva pro dobrovolné hasiče

 

Havarijní pojištění – HVP

Havarijní pojištění HVP si může klient pořídit na:

 • osobní vozidla pro osobní či služební účely
 • nákladní vozidla
 • pracovní stroje
 • traktory
 • přívěsy

Havarijní pojištění se vztahuje na:

 • střet, náraz
 • požár, přímý úder blesku, pád předmětu, povodeň, záplavy, krupobití, vichřici a výbuch

Doplňkové pojištění

 • odcizení
 • vandalismus
 • věci mimořádné výbavy
 • zavazadla a věci osobní potřeby
 • úraz dopravovaných osob
 • čelní sklo

V rámci havarijního pojištění má klient asistenční služby zajišťující technickou a administrativně-právní asistenci na území ČR a Evropy. Spoluúčast se pohybuje od 2 000 do 30 000 Kč.

 

Cestovní pojištění – HVP

HVP nabízí kompletní cestovní pojištění. Klient si může zvolit:

 • Pojištění léčebných výloh: Vztahuje se na nutnou a neodkladnou léčbu, náhlé onemocnění, úrazy, jednoduché ošetření zubů, repatriaci pojištěného a převoz tělesných ostatků. Pojištění si lze sjednat krátkodobé, dlouhodobé, pro opakované cesty, pro roční pobyt v cizině, pro turistické pracovní a sportovní cesty, pro skupiny s bonifikací a pro rodiny se slevou.
 • Úrazové pojištění: Kryje riziko smrti a trvalé následky úrazu.
 • Pojištění zavazadel: Vztahuje se na živelnou událost, poškození vodou, krádež, zničení, odcizení a ztrátu při dopraví nehodě.
 • Pojištění odpovědnosti: Vztahuje se na škody na zdraví, věcech a finanční škody způsobené třetím osobám

HVP nabízí i mnohé nadstandardní služby.

Asistenční služba

Zahrnuje pomoc v českém jazyce a má celosvětovou působnost. Poskytne klientům pomoc při mnohých potížích.

 

Pojištění majetku – HVP

Pojištění majetku poskytuje HVP organizacím, podnikatelům i občanům. Občané si mohou vybrat z pojištění nemovitostí, domácností a odpovědnosti. Klienti si také mohou zvolit, jestli chtějí spoluúčast či nikoliv. Od toho se odvíjí cena pojistného.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na domy, byty, bytové domy, rekreační objekty a přidružené objekty.

Nemovitosti jsou pojištění proti základním rizikům: požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo jeho části.

Základní pojištění trvale obydlené domácnosti se vztahuje na tato rizika:

 • požár
 • výbuch
 • přímý úder blesku
 • náraz nebo zřícení letadla
 • sesuv lavin, zemětřesení
 • vichřice, krupobití
 • zřícení skal a jiných zemin
 • voda či topné médium
 • pád stromu či stožáru
 • povodeň či záplava
 • odcizení

Mezi majetkové pojištění od HVP patří i pojištění odpovědnosti ve variantách:

 • pro škody způsobené v běžném životě
 • pro škody způsobené vlastnictvím psa
 • pro škody způsobené vlastnictvím nemovitosti
 • pro škody způsobené zaměstnavateli v zaměstnání