Generali pojišťovna, a.s.

Generali pojišťovna představuje nadnárodní společnost, jejíž historie spadá do roku 1920, kdy byla založená. V současné době je třetí největší pojišťovnou na světě. U nás působila už před 2. světovou válkou. Znovu se na český trh dostala Generali pojišťovna roku 2003.

Významná Generali pojišťovna se stala roku 2008 součástí Generali PPF Holding. Tato společnost působí v zemích střední a východní Evropy. V České republice pod ní spadá nejen Generali pojišťovna, ale také Česká pojišťovna.

Generali pojišťovna má komplexní nabídku produktů životního a neživotního pojištění a rovněž nabízí rozsáhlý servis a bezplatné poradenství. Pomáhá klientům volit optimální pojistné krytí.

 

Produkty Generali pojišťovny

Povinné ručení

Povinné ručení nabízí Generali pojišťovna ve třech produktech lišící se limity pojistného plnění – POV Základ, POV Komplet a POV Exkluzive. Má mnoho bonusů včetně multibonusu, který umožní využít bonusy a slevy na další vlastní vůz i vůz manžela či manželky. Klient si může zřídit nadstandardní asistenční služby Generali Top Assistence.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění od Generali si klient může vybrat z těchto variant – Kasko, Mini Kasko, RETRO. U Kaska lze zřídit pojištění proti různým rizikům. RETRO je zajímavou variantou umožňující pojistit starší vůz. Spoluúčast tu je 1%.

Cestovní pojištění

Generali pojišťovna nabízí cestovní pojištění po České republice i do ciziny. Klient si může vybrat ze zahraničního cestovního pojištění z variant MINI, STANDARD, EXKLUZIV, MANAŽER A KOMFROT. Pro provozování zimních sportů je ideální varianta SPORTIVO. Tuzemské cestovní pojištění se dělí na Home Standard a Home Exkluziv.

Pojištění majetku

Generali poskytuje celou škálu pojistných produktů zaměřený na majetek. Lze si pojistit nemovitost a další stavby na pozemku. Samozřejmostí je pojištění domácnosti, které se vztahuje na mnoho věcí tvořící její vybavení. Generali nabízí i pojištění pro rekreační objekty. Nabízí asistenci, která má neomezenou frekvenci.

Další majetková pojištění jsou zaměřená na zahradní architekturu, cestovní kanceláře, pojištění obytných a kancelářských budov, pojištění podnikání, pojištění obcí, pojištění rodinných a bytových jednotek.

 

Generali pojišťovna – pobočky

Generali v České republice působí už dlouhou dobu. Její působení u nás bylo přerušené druhou světovou válkou a od roku 1993 u nás funguje nepřetržitě. Pobočky Generali pojišťovny najdete po celé České republice. Tvoří hustou síť.

 

Povinné ručení – Generali pojišťovna

Generali pojišťovna poskytuje povinné ručení ve třech produktech:

 • POV Základ: Limity pojistného plnění jsou 35/35 mil. Kč. V ceně jsou asistenční služby.
 • POV Komplet: Limity pojistného plnění jsou 70/70 mil. Kč. V ceně jsou rozšířené asistenční služby a pojištění střetu se zvěří.
 • POV Exkluziv: Limity pojistného plnění jsou 100/100 mil. Kč. V ceně je vše, co ve variantě POV Komplet. Navíc je tu ještě zahrnuté náhradní vozidlo, úrazové pojištění řidiče a certifikát.

Slevy a výhody

 • bonus až 55%
 • bonus 27% za první rok provozování vozidla
 • multibonus: Lze kopírovat bezeškodní měsíce na další osobní a užitková vozidla klienta či jeho manžela/manželka

Asistenční služby

Základní asistenční služby Generali pojišťovny zahrnují:

 • příjezd asistenční služby a pomoc za účelem vrácení pojízdnosti vozidla
 • odtah nepojízdného vozidla
 • náhradní vozidlo po dobu 24 hodin
 • sleva pro zkušené řidiče
 • sleva za frekvenci placení
 • sleva 20% pro držitele průkazu ZTP
 • slevy 5% na produkty pojištění Kasko/Kasko Retro
 • možnost převodu bonusu z povinného ručení na Havarijní pojištění

Je možné si zřídit nadstandardní asistenční služby Generali Top Assistance.

Možnosti připojištění

 • pojištění skel
 • úrazové pojištění řidiče, ale i dětí přepravovaných v autosedačkách
 • pojištění všech sedadel vozidla
 • pojištění náhradního vozidla
 • pojištění právní ochrany
 • TOP Assistence

 

Havarijní pojištění – Generali pojišťovna

Havarijní pojištění od Generali pojišťovny si lze sjednat ve třech variantách – havarijní pojištění Kasko, Havarijní pojištění MiniKasko a havarijní pojištění RETRO.

Havarijní pojištění Kasko

V rámci havarijního pojištění Kasko je možné si sjednat:

 • Pojištění „allrisk“: Zahrnuje rizika havárie, vandalismu, neoprávněného užívání, živelní události, požáru nebo výbuchu a odcizení.
 • Pojištění „havarijní“: Zahrnuje rizika havárie, vandalismu, neoprávněného užívání, živelní události, požáru nebo výbuchu.
 • Pojištění „sdružené“: Jde o balíček, který zahrnuje povinné ručení a pojištění Kasko ve všech možných variantách + bezplatné asistenční služby.
 • Doplňkové pojištění: Patří sem pojištění skel, pojištění náhradního vozidla, pojištění zavazadel, asistenční služby Generali Top Assistance, atd.

Havarijní pojištění Minikasko

Havarijní pojištění Minikasko vám umožňuje:

 • pojištění proti živelním škodám, střetu se zvěří, požáru, výbuchu, škody způsobené vandaly
 • pojištění rozšířené o riziko odcizení

Havarijní pojištění RETRO

Havarijní pojištění RETO od Generali pojišťovny je určené těm, kteří chtějí pojistit vozidlo mající stáří 6 – 20 let. Klient si může vybrat ze čtyř limitů plnění:

 • 50 000 Kč
 • 80 000 Kč
 • 100 000 Kč
 • 150 000 Kč

Vždy se sjednává účast pouze 1% (min. částka 3 000,-). Produkt lze uzavřít ve dvou variantách podle rozsahu pojištěných rizik.

 

Cestovní pojištění – Generali pojišťovna

Generali pojišťovna nabízí zahraniční a tuzemské cestovní pojištění.

Zahraniční cestovní pojištění

Generali pojišťovna ho poskytuje v následujících variantách:

 • MINI: Vztahuje se na léčebné výlohy, repatriaci, asistenční služby a přivolání opatrovníka.
 • STANDARD: Obsahuje navíc úrazové pojištění.
 • EXKLUZIV: Obsahuje navíc pojištění osobních věci a zavazadla + odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví, majetku, včetně finanční náhrady.
 • MANAŽER: Obsahuje vše jako předchozí produkt. Navíc je tu vyšší krytí léčebných výloh a krytí pro repatriaci. Navíc ještě obsahuje nadstandardní asistenční a právní služby a pojištění pracovních cest.
 • KOMFORT (celoroční): Obsahuje to samé co předchozí varianta, kromě nadstandardní asistenční a právní služby

Pokud se klient chystá na dovolenou za zimními sporty, bude pro něj ideální produkt SPORTIVO. Pojišťuje léčebné výlohy, osobní věci a zavazadla, odpovědnost za způsobenou škodu, nadstandardní asistenci a právní služby, úrazové připojištění a sportovní pojištění.

Tuzemské cestovní pojištění

Tuzemské cestovní pojištění od Generali pojišťovny si může klient zřídit ve dvou variantách:

 • Home Standard: Obsahuje úrazové připojištění.
 • Home Exkluziv: Kromě úrazového připojištění obsahuje pojištění osobních věcí a zavazadel a odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví, na majetku a finanční náhradu.

Jednotlivé varianty se také liší cenou pojistného a maximální pojistnou částkou. Další rizika krytá tuzemských cestovním připojištěním:

 • krádež
 • zničení či poškození osobních věcí a zavazadel
 • zimní a letní rekreační sporty
 • zrušení pobytu
 • přerušení pobytu

 

Pojištění majetku – Generali pojišťovna

Pojištění majetku od Generali má mnoho produktů, které chrání nejen domov klienta, ale také jeho podnikání. Přibližme si jednotlivé produkty.

Pojištění domova s asistencí „Vario“

V rámci tohoto pojištění lze pojistit:

 • rodinný dům
 • rozestavěný rodinný dům
 • vedlejší stavby
 • technická zařízení
 • bazény
 • příslušenství budovy
 • reálně vymezená bytová jednotka
 • rozestavěná bytová jednotka

Pojištění se vztahu na velkou skupinu pojišťovacích rizik.

Rozsah asistenčních služeb

 • pomoc odborníka pro opravu a údržbu
 • náhradní ubytování
 • informační služby

Není omezená frekvence čerpání asistenční služby.

Pojištění zahradní architektury

Pojištění zahradní architektury zahrnuje:

 • terénní úpravy a porosty
 • zahradní nábytek a zahradní osvětlení
 • drobné stavby včetně stavebních součástí
 • pevně zapuštěné bazény včetně příslušenství
 • zahradní jezírka včetně příslušenství a porostů
 • zahradní a údržbová technika
 • zahradní malotraktor

Pojištění rekreačních objektů „Víkend“

Pojištění rekreačních objektů „Víkend“ se vztahuje na:

 • rekreační nemovitost
 • vedlejší stavby na stejném pozemku
 • skleníky
 • movité věci tvořící vybavení rekreační domácnosti

Pojištění domácností s asistencí

Do tohoto pojištění spadají věci v domácnosti. Jsou jimi:

 • soubor movitých věcí v domácnosti
 • převzaté věci
 • peníze, ceniny, šperky
 • přístroje a zařízení z oblasti audiovizuální a výpočetní techniky
 • jízdní kola
 • textilní a dekorační předměty
 • drobná domácí zvířata
 • věci sloužící k výdělečné činnosti
 • osobní věci členů domácnosti
 • atd.

Pojištění se vztahuje na následující rizika:

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz vozidla
 • škody způsobené vodou
 • vichřice, krupobití, pád stromu, tíha sněhu
 • vloupání

– lze zřídit i další pojištění

V rámci pojištění majetku je možné ještě uzavřít tato pojištění: pojištění obytných a kancelářských budov, pojištění pro cestovní kanceláře, pojištění podnikání a pojištění rodinných domů a bytových jednotek.