Česká podnikatelská pojišťovna

ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) je jednou z nejvýznamnějších pojišťoven v České republice. Jde o hlavního poskytovatele povinného ručení. Tento produkt poskytuje od roku 1999. Česká podnikatelská pojišťovna působí v České republice od roku 1995.

Je součástí jedné z největších pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. Základní kapitál společnosti činí jednu miliardu Kč. O tom, že je ČPP mezi lidmi oblíbená, svědčí fakt, že pojišťovna spravuje cca 1,4 milionů smluv. Jde o univerzální pojišťovnu, která nabízí velký rozsah produktů z oblasti životního, úrazového, odpovědnostního, majetkového a cestovního pojištění.

 

Produkty ČPP

Povinné ručení

Povinné ručení je poskytované ve třech variantách lišící se limity plnění – Sporopov, Speciálpov a Superpov. ČPP poskytuje mnohé výhody spojené s produktem povinného ručení.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění nabízí ČPP ve dvou variantách – Ideálkasko a Sporokasko. Jeho součástí jsou asistenční služby a možnost četných připojištění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění se sjednává ve třech regionech (Evropa, Svět bez USA, Svět s USA). ČPP má širokou škálu produktů cestovního pojištění – pojištění léčebných výloh, pojištění úrazové, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu při cestách a pobytu, pojištění storna zájezdu, pojištění zpoždění letu, pojištění zpoždění zavazadel, únos letadla, pojištění nevyužité dovolené, pojištění zimních sportů, pojištění nákladů HZS Slovensko, Pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířete v zahraničí

Pojištění majetku

Pojištění majetku u ČP umožňuje pojištění nemovitosti, domácnosti, bytového domu, chaty, chalupy a pojištění jízdního kola. Oblíbeným produktem je DOMEX START, který je možné zřídit online. Obsahuje pojištění nemovitého majetku a pojištění movitého majetku v domácnosti v různých variantách pojistného krytí. Klient si může pojistit i sklo stroje, elektroniku, obsah uložený v chladícím zařízení, cestovní kancelář, finanční ztrátu, atd.

Další produkty pojišťovny

ČPP je univerzální pojišťovnou mající pro své klienty mnohé produkty. Patří mezi ně program pro kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění a úrazové pojištění pro děti, dospělé i skupiny. Dalšími produkty jsou pojištění odpovědnosti za obecnou škodu, ale také za škodu způsobenou zaměstnavateli při vykonávání povolání, odpovědnost za škodu z výkonu práva myslivosti, odpovědnost za škodu vlastníka atd.

 

ČPP – pobočky

Ústředí ČPP najdete v Praze 4. Pojišťovna má četné pobočky v každém kraji po celé České republice, takže je pro každého snadno dostupná, ať už bydlíte kdekoliv.

Pojišťovna nenabízí pojištění jen podnikatelům. Má pro své klienty pojišťovací služby v oblasti pojištění vozidel, osob, cestovní pojištění, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti.

 

Povinné ručení – ČPP

ČPP nabízí povinné ručení ve třech variantách, které se liší různými limity plnění. Součástí povinného ručení jsou asistenční služby zdarma při nehodě, poruše a výhodou je i rychlé a korektní vyřízení pojistné události.

Jednotlivými produkty povinného ručení od ČPP jsou:

 • Sporopov: Má základní limity plnění (35/35 mil. Kč). Tento produkt je vhodný pro řidiče, kteří jezdí jen po České republice. Asistenční služby se totiž nevztahují na zahraničí.
 • Speciálpov: Limity plnění jsou 50/50 mil. Kč. Asistenční služby se vztahují na celou Evropu.
 • Superpov: Limity plnění jsou 100/100 mil. Kč. Asistenční služby se vztahují na celou Evropu.

Slevy a výhody

Česká podnikatelská pojišťovna má pro své klienty mnohé výhody:

 • bonusy pro dobré řidiče, kteří jezdí bez nehod
 • pojištění vozíku do 750 kg nebo motocyklu do 50 ccm zdarma
 • sleva za zabezpečení vozidla
 • rozsáhlé asistenční služby zdarma
 • extra bonus PROFI i pro začátečníky
 • rychlé a korektní vyřízení pojistné smlouvy
 • další slevy: na havarijní pojištění či v případě, že klient uzavře pojištění majetku a odpovědnosti občanů

 

Havarijní pojištění – ČPP

Havarijní pojištění České podnikatelské pojišťovny je poskytováno ve dvou variantách:

 • Ideálkasko: Jde o komfortní produkt vhodný pro široké spektrum klientů. Pojistné plnění u oprav v autoservisech je v cenách nových náhradních dílů. Platnost havarijního pojištění je po celé Evropě. Klient si může zvolit kombinaci odcizení + živelní událost nebo havárii, živelní událost, odcizení a vandalismus.
 • Sporokasko: Havarijní pojištěbí je na ojetá vozidla staří tří let. Představuje levnější variantu a má územní platnost ČR. Vztahuje se na havárii, živelní události, odcizení a vandalismu.

Asistenční služby

Asistenční služby k havarijnímu pojištění ČPP jsou zdarma. Linka je klientům k dispozici 24 hodin denně. Asistence je poskytovaná nejen při nehodě, ale i při jiné poruše automobilu. Asistenční služba zahrnuje příjezd a odjezd asistenční služby, vyproštění a odtah vozidla a opravu na místě.

Možnosti připojištění

 • úrazové pojištění
 • pojištění skel vozidla
 • pojištění zavazadel
 • pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
 • pojištění přírodních rizik
 • pojištění asistence plus
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí

 

Cestovní pojištění – ČPP

Cestovní pojištění od ČPP lze sjednat pro tři regiony:

 • Evropa (oblast E): Obsahuje i tradiční mimoevropské destinace, mezi které patří Tunis, Egypt, Rusko, Turecko, Kypr a podobné státy. Pojištění se nevztahuje na území ČR.
 • Svět bez USA a ČR (oblast S)
 • Svět včetně USA a bez ČR (oblast U)

Konkrétními produkty cestovního pojištění od ČPP

 • Pojištění léčebných výloh: Vztahuje se na nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění, poruch zdraví či úrazů. V pojištění je i převoz tělesných ostatků.
 • Pojištění úrazové: Kryje rizika při úrazech. Sjednává se na smrt úrazem, plnou invalidu či trvalé následky úrazu. Limity plnění jsou jiné pro turistické a pracovní cesty.
 • Pojištění zavazadel: Vztahu se na škody na osobních věcech pojištěného. Sjednává se pro případ poškození či zničení věcí různým způsoby.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu při cestách a pobytu
 • Pojištění storna zájezdu: Jde o jištění v důsledku škod, které jsou způsobené třetí osobě, a to na zdraví, věcech či za škodu finanční.
 • Pojištění zpoždění letu: V případě, že se zpozdí let, poskytne pojišťovna pojistníkovi pojistné plnění za nezbytně vynaložené náklady na náhradní ubytování a stravování.
 • Pojištění zpoždění zavazadel: Pojišťovna zaplatí náklady za nákup nezbytně nutných náhradních věcí do maximálně výše 5 000 Kč. Zpoždění musí být více než 5 hodin.
 • Únos letadla: V případě únosu pojišťovna vyplatí pojištěnému 500 Kč za každou započatou hodinu trvání únosu, max. do částky 10 000 Kč.
 • Pojištění nevyužité dovolené: Pojistné plnění je uznáno, pokud pojistník z důvodu hospitalizace či upoutání na lůžko, nemůže využít dovolenou. Částka je omezená na 20 000 Kč.
 • Pojištění zimních sportů: Vztahuje se na škodu na zimním vybavení, nájmu náhradního zimního vybavení, nevyužitou zimní dovolenou, lavinu a uzavření sjezdovek.
 • Pojištění nákladů HZS Slovensko: Vztahuje se na náklady, které souvisí se záchrannou činností pracovníků Horské záchranné služby SR.
 • Pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířete v zahraničí: Kryje náklady na veterinární léčbu zvíře v zahraničí, které jsou neodkladné. Je zde široký rozsah pojistných limitů.

 

Pojištění majetku – ČPP

Pojištění majetku ČPP nabízí ve více variantách. Stěžejní je pojištění nemovitosti.

Pojištění nemovitosti

Klient si může zřídit inovované produkty pro pojištění domácnosti a nemovitosti. Jsou jimi DOMEX, DOMEX PRIMA a DOMEX Start. Jednotlivé varianty se liší pojistnými riziky, které kryjí.

Díky možnostem ČPP si každý klient může „poskládat“ pojištění majetku, které bude vyhovovat jeho potřebám. K pojištění domů, bytových domů, bytů a rekreačních objektů je možné připojistit:

 • garáže
 • oplocení
 • bazény
 • studny
 • stodoly

Výhody

ČPP poskytuje k majetkovému pojištění mnohé výhody. Jsou jimi:

 • asistenční služba: V rámci asistenční služby je možné zprostředkovat služby elektrikářů, zámečníků atd.
 • právní asistenční služba: Nabízí pomoc klientům v případě, že mají pocit zásahu do svých práv.
 • pojištění na novou cenu: Představuje možnost plněné v cenách, za které lze věci znovu pořídit.
 • spoluúčast: Klient si může vybrat spoluúčast. Může tak ovlivnit výši pojistného.

ČPP poskytuje rovněž pojištění domácnosti, pojištění bytových domů, pojištění chat a chalup, pojištění jízdních kol a pojištění nákladů na veterinární léčbu psa.