Bonusy 100x jinak

Bonusový systém je dnes už standardní motivační složkou, díky které „pirát“ zaplatí na povinném ručení víc, než zodpovědný a opatrný řidič. Systém je to jednoduchý, tedy alespoň v základní podobě:

Automobil pana Marka má podle tabulek pojišťovny základní pojistné nastaveno na 8000Kč, ale pan Marek už jezdí dobrých 10 let bez nehody (a oněch 10 let také vlastnil řádně pojištěné auto), za což mu náleží maximální bonus, který jeho pojišťovna nabízí, 60%. Z toho vyplývá, že zaplatí pouze 3200Kč. A to je úspora 4800Kč ročně!

            Jednotlivé varianty bonusového systému se liší opravdu výrazně. Uvedeme si několik nejzásadnějších případů, či výjimek:

  • Progresivní načítání bonusu: Standard, kdy za 12 měsíců bezeškodného období získáte 5% může být nahrazen systéme, kdy časem získáváte další procenta rychleji a na maximální bonus dosáhnete rychleji.
  • Některé pojišťovny nabízejí převod bonusu i pro havarijní pojištění.
  • Zvýšení maximálního bonusu: Nejtypičtější je 60%, ale setkáme se i s menším i vyšším maximálním bonusem.
  • „Bonus do začátku“: Pro řidiče bez nároku na bonus je možné získat určitou slevu za příslib delšího období bez způsobené nehody. Při porušení tohoto slibu pak řidič musí doplatit částku na povinném ručení jako kdyby nikdy žádnou nadstandardní slevu neměl.
  • Odpouštění nehod: Typicky se za způsobenou nehodu odečítá 12-24 měsíců z bezeškodného období, ale jsou i pojišťovny, které vám první nehodu odpustí.

Záporný bonus: Tedy malus, který působí jako penále pro opravdu špatné řidiče. Může dosáhnout až 200%. Ukažme si příklad:

Pan Bartoš svou nezodpovědnou jízdou dosáhl maximálního malusu, který činí 200%. Základní pojistné činí pro jeho vůz 8000Kč, ale protože musí platit ještě 200% přirážku, zaplatí za rok 24000Kč za povinné ručení. Porovnejme si tuto částku s panem Markem, který má sice stejný základ, ale výsledná částka je díky spravedlivému bonusovému systému o více než 20 000Kč nižší!