AXA pojišťovna, a.s.

AXA

 

AXA pojišťovna, a.s. představuje součást mezinárodní společnosti AXA Bank Europe, která má sídlo v Belgii. Mateřská společnost má více než stoletou tradici a řadíme ji mezi 50 nejbezpečnějších bank na světě.

 

AXA pojišťovna představuje nejmladšího člena skupiny AXA v ČR. S produkty této společnosti se na českém trhu setkáváme od roku 2008. Pojišťovna spadá do mezinárodní skupiny AXA Group, která patří mezi největší světové správce aktiv. Počátky AXA skupiny se pojí se jménem Claude Bébéar.

I v České republice si pojišťovna AXA vybudovala svou tradici. Skupina AXA působí v cca 40 zemích světa a má zhruba 52 milionů klientů.

 

Produkty AXA pojišťovny

Povinné ručení

Pojišťovna AXA nabízí povinné ručení ve variantách Standard a Standard plus. Varianty se od sebe liší limity pojistného plnění. Do ceny povinného ručení od AXA se nepromítá hmotnost vozidla, typ ani zdvihový objem válce. Můžete si zřídit i různá připojištění.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění od AXA vám zaručuje pojištění na obecnou cenu, nízké požadavky, administrativně-právní pomoc a bezplatnou pomoc v nouzi na cestách. Můžete si také zřídit mnohá připojištění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění od AXA se dělí podle regionů (Evropa, Celý svět bez USA, Celý svět s USA) a podle rozsahu (Reference, Komfort).

Pojištění majetku

Pojištění majetku poskytuje AXA na stavby, odpovědnost z vlastnictví nemovitosti, domácnost, odpovědnost členů domácnosti, připojištění asistence a připojištění právní asistence Komfort.

 

AXA pojišťovna – pobočky

AXA pojišťovna ván nabízí životní pojištění, penzijní připojištění a cestovní pojištění. Poskytuje rovněž pojištění bydlení a pojištění vozidel.

AXA pojišťovna má pobočky v každém kraji, takže je všem snadno dostupná. Najděte si pobočku, která je nejblíže vašemu bydlišti.

 

Povinné ručení – AXA pojišťovna

AXA povinné ručení se určuje podle výkonu motoru. Pojišťovna nebere v potaz hmotnost vozidla, typ ani zdvihový objem válce. To může mnoha klientům vyhovovat. AXA pojišťuje osobní a lehká užitková vozidla do maximální hmotnosti 3,5 tuny. Přívěs za osobní automobil pojišťuje do 750 kg. Může být i obytný.

Povinné ručené od AXA má dvě varianty:

 • limit krytí STANDARD (limit pojistného plnění 35 milionů Kč na škody na majetku a na zdraví)
 • limit krytí STANDARD PLUS (limit pojistného plnění 70/70 milionů Kč na škodu na majetku a zdraví)

Možnosti připojištění u AXA pojišťovny

 • úrazové připojištění: Pojistná částka pro každou přepravovanou osobu činí 100 000 Kč za smrt následkem úrazu a 200 000 Kč za trvalé následky úrazu.
 • připojištění skel: Jde o pojištění vztahující se na poškození, zničení či krádež všech skel.
 •  připojištěni zavazadel: Vztahuje se na zničení v důsledku živelní události, poškození, zničení či ztráty při dopravní nehodě. Kryje také krádeže.
 • připojištění asistence
 • připojištění právní asistence KOMFORT
 • Právní asistenci je možné sjednat i samostatně.

 

Havarijní pojištění – AXA pojišťovna

AXA pojišťovna nabízí havarijní pojištění, které vám poskytne pojistnou ochranu v případě nehody, krádeže, živelní události či vandalismu.

AXA pojišťovna vám zaručuje:

 • pojištění na obecnou cenu: U nových vozidel je možné si pojistit automobil na novou cenu. Ojetá vozidla pojišťovna pojišťuje na obecnou cenu, která představuje hodnotu vozidla obvyklou v daném čase a místě.
 • nízké požadavky: Pojišťovna po vás nebude vyžadovat drahé zabezpečovací prvky.
 •  administrativně-právní pomoc jako součást pojištění: Máte možnost obrátit se na AXA linku v případě sporů s autoservisem, problémů s policií či úřady, ale i při ztrátě dokladů od vozidla.
 • bezplatná pomoc v nouzi na cestách (24 hodin denně): Součástí havarijního pojištění jsou bezplatné asistenční služby. Asistenční služby se týkají nehod (oprava na místě, odtažení do servisu, úchova vozidla, odtažení vozidla do místa bydliště, ubytování pro posádku vozidla, zapůjčení náhradního vozidla), poruch (oprava na místě, odtažení do servisu, úchova vozidla, odtažení vozidla do místa bydliště, ubytování pro posádku vozidla, zapůjčení náhradního vozidla), jiných událostí (ztráta klíčů automobilu, defekt pneumatiky, dovoz paliva, bezplatné právní asistence (roční limit pojistného plnění, administrativní a právní informace související s vozidlem, asistence při jednání s policií), připojištění právní asistence v programu Komfort (roční limit pojistného plnění, přestupkové nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla, spory s opravnou vozidla, spory související s STK, spory související s garáží nebo parkovacím místem vozidla).

K havarijnímu pojištění od AXA si můžete zřídit tato připojištění:

 • připojištění zavazadel
 • právní ochranu
 • úrazové připojištění
 • připojištění skel
 • pojištění náhradního vozidla

 

Cestovní pojištění – AXA pojišťovna

AXA se zaměřuje rovněž na produkt cestovní pojištění. Má ho v různých program a balíčcích, které se od sebe odlišují dle území, ale také podle rozsahu ochrany a výše pojistných limitů.

Podle svého cíle cesty si můžete vybrat cestovní pojištění:

 • Evropa
 • Svět bez USA
 • Svět s USA

Cestovní pojištění podle rozsahu a výše plnění se dělí na:

 • Reference: Představuje základní variantu. Je možné si ji sjednat jen v jednom regionálním pásu (v Evropě). Pojištění se vztahuje na léčebné výlohy, smrt, odpovědnost za škody atd. Limity jsou standardní.
 • Komfort: Nabízí pojištění do regionu Svět bez USA a Svět s USA. Jde o nejdražší kombinaci cestovního pojištění od AXA. Nabízí vám však široké možnosti pojištění.

V žádné variantě se pojištění nevztahuje na území České republiky.

 

Pojištění majetku – AXA pojišťovna

AXA pojišťovna pojišťuje majetek na všechna běžná rizika. Můžete si pojistit trvalé obývané prostory, ale i rekreační stavby, objekty, ve kterých podnikáte atd. Pojištění majetku můžete provést v rámci pojištění Domov, které obsahuje:

 • Stavba: Je možné připojistit na povodeň a záplavy.
 • Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti: Zahrnuté v ceně produktu Stavba.
 • Domácnost: Je možné připojistit se na povodeň a záplavy.
 • Odpovědnost členů domácnosti: Zahrnuté v ceně produktu Domácnost
 • Připojištění asistence: Zahrnuto v ceně produktů Domácnosti i Stavba
 • Připojištění právní asistence Komfort

Právní asistenci domácnosti lze sjednat samostatně.