Allianz pojišťovna, a.s.

allianz

Allianz pojišťovna představuje stoprocentní dceřinou společnost Allianz New Europe Holding GmbH. Zároveň je též součástí Allianz SE, což je přední světový pojišťovací koncern. U nás působí Allianz pojišťovna od roku 1993 a patří mezi 3 největší pojišťovny.

 

Allianz pojišťovna je v České republice rozšířená. Má silné zázemí umožňující snadnou dostupnost společnosti. Navíc má zkušenosti na mezinárodní úrovni.

Zpočátku se soustředila Allianz pojišťovna na životní pojištění a pojištění majetku občanů. Havarijní pojištění nabízí od roku 1995 a povinné ručení od roku 1999. V současné době má širokou škálu pojistných produktů, které jsou určené pro privátní i firemní zákazníky.

Pro zajištění rizik používá pojišťovna renomované společnosti. Jsou jimi např. Allianz SE, Swiss Re, Munich Re atd.

 

Produkty Allianz pojišťovny

Povinné ručení

Povinné ručení od Allianz si můžete zřídit ve třech variantách. Jejich limity pojistného plnění se pohybuje od 35 milionů Kč po 100 milionů Kč. Ve všech variantách povinného ručení je základní asistence, povinné ručení k přípojnému vozíku i motocyklu a úrazové pojištění děti ve vozidle zdarma.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění od Allianz má tři varianty. Základní asistence je zahrnuta ve všech produktech. Jednotlivé havarijní pojištění se liší rozsahem nabízených služeb. Můžete si zřídit i připojištění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění má tyto varianty: pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění a pojištění stornovacích poplatků.

Pojištění majetku

V rámci pojištění majetku si můžete od Allianz zřídit: pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti, asistenční služby, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění plavidel a pojištění letadel a leteckých modelů.

Další produkty pojišťovny

Z dalších produktů zaměřených na pojištění osob si můžete zřídit:

 • Rytmus: Jde o finanční produkt zajišťující atraktivní investiční situace. Dále zajišťuje finanční jistotu partnerů i jejich dětí.
 • PRO život: Je to komplexní rizikové životní pojištění mající volitelnou investiční složku. Kryje celou řadu rizik jednotlivců i celých rodin v různých životních situacích.
 • Pastelka: Představuje pojištění pro děti. Základ spočívá v investičním životním pojištění dětí. K produktu je možné sjednat si až osm různých připojištění.
 • Allianz kapitálové pojištění: Jedná se o flexibilní životní pojištění s mnoha atraktivními připojištěními.
 • Penzijní připojištění: Umožní vám zvýšit příjem v poproduktivním věku a zajistit si tak v důchodu určitou životní úroveň.

 

Allianz pojišťovna – pobočky

Allianz pojišťovna má generální ředitelství v Praze, kde rovněž najdete i klientské centrum společnosti. Ředitelství i klientské centrum je v jedné budově a má bezbariérový přístup.

Oblastní ředitelství Allianz pojišťovny najdete v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Liberci, Pardubicích, Brně, Ostravě a Olomouci.

Pobočky Allianz pojišťovny najdete po celé České republice. Jejich síť je velmi rozsáhlá. Díky tomu je pojišťovna snadno dostupná všem občanům ČR.

 

Povinné ručení – Allianz pojišťovna

Allianz povinné ručení se vám nabízí ve třech variantách. Všechny varianty mají základní asistenci, povinné ručení k přípojnému vozíku i motocyklu a úrazové pojištění dětí ve voze zdarma.

Variantami povinného ručení Allianz jsou:

 • Normal (limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč): Jde o základní variantu.
 • Optimal (limity pojistného plnění 50/50 mil. Kč): Má navíc pojištění v případě živlu, poškození vozidla zvířetem a má garanci mobility.
 • Exkluziv (limity pojistného plnění 100/100 mil. Kč: Oproti variantě Normal a Optimal obsahuje ještě navíc pojištění v případě střetu vozidla se zvířetem, náhradní vozidlo po dobu pěti dní, přímou likvidaci. První škoda je tu bez vlivu na bonus.

Allianz povinné ručení vám nabízí mnohé výhody. Jsou jimi:

 • slevy za věrnost: Celkem můžete získat slevu ve výši 15%, navíc je tu ještě sleva 5%, zřídí-li si klient současně povinné ručení i havarijní pojištění
 • povinné ručení Sezóna: Přizpůsobí se těm řidičům, kteří nepoužívají své vozidlo celý rok. Umožňuje pojistit si vozidlo jen na měsíce, ve kterých ho skutečně používá.

Asistenční služby

Allianz pojišťovna nabízí asistenční služby ve dvou variantách:

Základní asistence (u všech variant povinného ručení)

 • výlohy za příjezd a odjezd asistenční služby
 • výlohy za vyproštění a manipulaci s vozidlem
 • náklady na opravu vozidla na místě
 • náklady na odtah vozidla do autoopravny nebo místa určeného klientem

Asistence PLUS

 • ubytování při poruše, nehodě nebo odcizení vozidla do částky 2 000 Kč na osobu/noc
 • úschovu nepojízdného vozidla na dva dny
 • náklady na cestu do místa bydliště

 

Havarijní pojištění – Allianz pojišťovna

Allianz nabízí havarijní pojištění v různých kombinacích a s různými stupni pojistné ochrany. Je možné si vybrat ze tří variant. Všechny varianty obsahují základní asistenci, náhradní vozidlo po dobu pěti dní, pojištění proti odcizení, živlu a vandalismu.

Varianty havarijního pojištění:

 • Normal: Jde o základní variantu havarijního pojištění.
 • Optimal: Tato varianta má v sobě navíc pojištění proti havárii.
 • Exluziv: Je to nejdokonalejší varianta havarijního pojištění od Allianz pojišťovny. Má navíc GAP, což představuje možnost pojistit nové vozidlo proti ztrátě jeho hodnoty. Hodnota klesá s každým ujetým kilometrem. Díky tomu získáte při zničení či odcizení dostatek financí pro pořízení nového vozidla. U této varianty pojištění je také první škoda bez vlivu na bonus.

Allianz si cení loajality svých klientů, kterou odměňuje slevami a výhodami.
Je možné si pořídit havarijní pojištění Sezóna. Je určené řidičům, kteří nevyužívají vozidlo po celý rok.

 

Cestovní pojištění – Allianz pojišťovna

Allianz nabízí rozsáhlé možnosti pojištění pro každého, kdo chce cestovat do zahraničí. Jednotlivé možnosti cestovního pojištění od Allianz jsou:

 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí: V případě léčebných výloh je za klienta uhradí pojišťovna. Allianz cestovní pojištění má neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí.
 • Asistenční služby: Pomůže klientům s řešením tíživých situací, do kterých se mohou dostat v zahraničí.
 • Pojištění zavazadel: Pojišťovna zajistí pojištění zavazadel proti ztrátě, poškození. Je možné se pojistit i proti zpožděnému letu či zpoždění zavazadel.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu: Chrání klienta v případě, že někomu neúmyslně způsobíte škodu na majetku či zdraví.
 • Úrazové pojištění: Zajišťuje pojištění v případě, že kvůli úrazu musí být klient dlouhodobě hospitalizováni či máte-li trvalé následky.
 • Pojištění stornovacích poplatků: Je možné pojistit si celý zájezd, letenky, jízdenky či ubytování.

 

Pojištění majetku – Allianz pojišťovna

U Allianz pojišťovny si může pojistit i majetek. Nabízí vám sadu pojištění majetku a odpovědnosti. Většinu svých produktů má ve třech variantách – Normal, Optimal a Exkluziv.

V rámci pojištění majetku si od Allianz můžete sjednat tyto produkty:

 • Pojištění nemovitosti: V rámci tohoto pojištění si lze pojistit rodinné a bytové domy, byty a nebytové prostory v osobním vlastnictví, družstevní byty, rekreační chaty a chalupy, budovy ve výstavbě, vedlejší stavby a další prostory. Pojištění se vztahuje na mnohé živelní pohromy, ale i krádež vloupáním a jiným rizikům.
 • Pojištění domácnosti: Jde o pojištění proti mnohým rizikům. Lze si pojistit zařízení domácnosti, věci osobní potřeby, cennosti, sportovní náčiní, zdravotní pomůcky pro postižené, věci sloužící k výkonu povolání atd.
 • Asistenční služby: Základem jsou urgentní asistenční služby. Budete mít nonstop dostupnou asistenční pomoc, která vám v případě potřeby zajistí rychlou technickou pohotovostní službu mnohých profesí.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu: Jde o pojištění škod na majetku či zdraví, které jsou neúmyslně způsobené třetí osobě. Týká se to škod způsobené běžnou činností, vedením domácnosti, rekreačním sportem a rekreační cyklistikou.
 • Pojištění plavidel: Jde o komplexní ochranu v případě poškození či zničení rekreačního plavidla. Součástí je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozem.
 • Pojištění letadel a leteckých modelů: Lze si pojistit všechny druhy motorových i bezmotorových letadel, ale i horkovzdušné balóny a vzducholodě.